džabyti

džabyti
džãbyti, -ija (-yja J), -ijo (-yjo) 1. tr. mušti, plakti, kapoti: Tu nedžãbyk gyvolių su botagu J. Na džãbijau aš aną, na džãbijau! KlvrŽ. 2. intr. smarkiai lyti, čebyti: Al kad pradės lytus džãbyti, tik veizuos, kur bepalįsti Skd. Beeinant lytus kaip pradėjo džãbyti, tai tuoj kiaurai šlapi palikome Sd. 3. tr. daug valgyti, kirsti: Ot mes smarkiai duoną džãbijam Brs. \ džabyti; nudžabyti; pridžabyti; sudžabyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • džabijimas — džãbijimas sm. (1) → džabyti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džablyti — džãblyti, ija, ijo žr. džabyti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džadyti — džãdyti, ija ( yja), ijo ( yjo) intr. lyti, džabyti: Lietus džãdyja, t. y. žaryja, lyja J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džaglyti — džãglyti, ija ( yja), ijo ( yjo) tr. godžiai valgyti, džabyti, čeglyti: Išalkęs džãglyja, ką turi, t. y. valgo J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džalyti — džãlyti, ija ( yja), ijo ( yjo) tr. 1. mušti, džabyti: Su vyte, su botagu džãlyti yra plakti J. 2. apgaudinėti: Kam tu mane džãlyji, t. y. apgaudai J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džebyti — džẽbyti, ija, ijo žr. džabyti: 1. Užsivertę pagavo džẽbyti Ll. 2. O kad džẽbijo, tai džẽbijo lietus Rm. džebyti; apdžebyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džedžyti — džedžyti, ija, ijo 1. tr. mušti, plakti, džabyti: Atėjo liesvinčius ir džedžija piemenis Ldk. 2. intr. lyti: Užėjo debesėlis, bet taip smarkiai džedžijo, kad net upeliai bėgo Ldk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudžabyti — nudžãbyti tr. nuplakti: Neklausyk neklausyk tu manęs, nudžãbysiu aš tau kruvinai kenkles! Sd. Tą nudžãbijau nudžãbijau, nukriokinau KlvrŽ. džabyti; nudžabyti; pridžabyti; sudžabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridžabyti — pridžãbyti tr. primušti: Tokį reik pridžãbyti už iškadų darymą KlvrŽ. džabyti; nudžabyti; pridžabyti; sudžabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudžabyti — sudžãbyti tr. suvalgyti, sukirsti: Mes par savaitę puspūrę bulvių sudžãbijam Brs. džabyti; nudžabyti; pridžabyti; sudžabyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”